Uczniowski Klub Sportowy

Halny Kamienica

Zajęcia prowadzone są w Szkółce Piłkarskiej, na które uczęszczają chłopcy i dziewczęta w wieku od 4 do 13 lat, ćwicząc w 7 grupach wiekowych.

Klub Partnerski Białej Gwiazdy

KRS: 0000457030
Cel szczegółowy: MUKS HALNY Kamienica (438)

Jesteś tutaj:
UWAGA zawieszamy wszystkie zajęcia !!!

UWAGA zawieszamy wszystkie zajęcia !!!

UWAGA !!!

W związku z informacjami z dnia 25.03.2021 dotyczącymi zmian w rozporządzeniu w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 „Dziennik Ustaw” rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 546). Wynika z niego, że wykreślone zostało współzawodnictwo dzieci i młodzieży od 27 marca do 9 kwietnia. 

– wszystkie zajęcia treningowe w tym okresie  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE !!!

– trenerzy poszczególnych grup przygotowują  zestawy bezpiecznych ćwiczeń na podtrzymanie już zdobytych umiejętności  piłkarskich i zachowania tężyzny fizycznej naszych zawodników. Zachęcamy do systematycznego wykonywania ćwiczeń.