Uczniowski Klub Sportowy

Halny Kamienica

Zajęcia prowadzone są w Szkółce Piłkarskiej, na które uczęszczają chłopcy i dziewczęta w wieku od 4 do 13 lat, ćwicząc w 7 grupach wiekowych.

Klub Partnerski Białej Gwiazdy

KRS: 0000457030
Cel szczegółowy: MUKS HALNY Kamienica (438)

Jesteś tutaj:
CYKL TURNIEJÓW PIŁKARSKICH  HALNY CUP 2022

CYKL TURNIEJÓW PIŁKARSKICH  HALNY CUP 2022

Regulamin cyklu turniejowego  HALNY CUP 2022

 • 1 Organizator
 1. Organizator –  MUKS Halny Kamienica
 2. Współorganizator – Urząd Gminy Kamienica, firma PifSport

2 Miejsce i terminy 

Wszystkie Turnieje rozegrane zostaną na nowej Hali  Sportowej w Kamienicy adres: 34-608 Kamienica 985

Każdy z Turniejów ma charakter rozgrywek jednodniowych.

Turnieje zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym terminarzem:

29.01.2022 –rocznik 2009 – od 8:00 do 13:00

29.01.2022 –rocznik 2011 – od 13:00 do 18:00

30.01.2022 –rocznik 2013 – od 8:00 do 13:00

30.01.2022 –rocznik 2015 – od 13:00 do 18:00

05.02.2022 – rocznik 2010 – od 8:00 do 13:00

05.02.2022 – rocznik 2012 – od 13:00 do 18:00

06.02.2022 – rocznik 2014 – od 8:00 do 13:00

06.02.2022 – rocznik 2016 – od 13:00 do 18:00

Szczegółowy harmonogramy każdego z Turniejów zostanie udostępniony trenerom na 4 dni przed rozgrywkami.

 • 3 Uczestnicy
 1. W roczniku 2009 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2009 roku i młodsi
 2. W roczniku 2010 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi
 3. W roczniku 2011 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2011 roku i młodsi
 4. W roczniku 2012 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi
 5. W roczniku 2013 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2013 roku i młodsi
 6. W roczniku 2014 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2014 roku i młodsi
 7. W roczniku 2015 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2015 roku i młodsi
 8. W roczniku 2016 mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2016 roku i młodsi
 9. W wszystkich w/w turniejach mogą startować dziewczynki
 • 4 Drużyny
 1. Drużyna mogą składać się z maksymalnie 10 zawodników.
 2. Każda drużyna musi być prowadzona przez trenera wskazanego na karcie zgłoszeniowej, dostarczonej w odpowiednim czasie organizatorowi.
 3. Trener jest jedyną osobą uprawnioną do zgłaszania organizatorowi spornych kwestii regulaminowych.
 4. Z drużyną mogą przebywać dodatkowo: asystent, opiekun i fotograf
 • 5 Zgłoszenia
 1. Do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe dokonane drogą mailową lub telefonicznie -Janusz Piotrowski –  email: janpio444@wp.pl    tel. 668 065 080
 2. Wpisanie do składu drużyny zawodnika starszego lub niepowiązanego przynależnością z resztą drużyny skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny bez zwrotu wpisowego.
 3. Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na trenerze.
 • 6 Wpisowe do Turnieju
 1. Wpisowe do turnieju w każdej kategorii wiekowej 300 zł.
 • 7 System rozgrywek
 1. Rozgrywki przewidziane są na 8  drużyn w rocznikach od 2009 do 2013
 2. W roczniku 2014 do 2016 przewidujemy 10-12 drużyn
 3. Rozgrywki prowadzone systemem:
 1. Od 2009 – 2013 :

– podział na dwie grupy

– w grupach gramy systemem każdy z każdym

– po zakończonej pierwszej rundzie drużyny z miejsc 1-2 grają o miejsca 1-4 a pozostali o miejsca 5-8

 1. W 2014 – 2016:

– podział na trzy grupy

– po meczach grupowych ponowny podział według zaawansowania

Czas gry jednego meczu – 1×14 minut bez zmiany strony – w rocznikach  2009 – 2013

 1. Czas gry jednego meczu – 1 x 15 minut  – w roczniku 2014 – 2016
 2. W rocznikach 2014 – 2016  gramy bez punktów
 3. Mecze punktowane odpowiednio: 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.
 4. W przypadku tej samej ilości punktów w tabeli fazy grupowej o kolejności zespołów decydują: 1) wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami 2) bilans bramkowy w meczach zainteresowanych drużyn 3) ilość bramek strzelonych w meczach zainteresowanych drużyn 4) bilans bramek w tabeli grupowej 5) ilość bramek strzelonych w tabeli grupowej) 6) seria trzech rzutów karnych w przypadku dwóch zainteresowanych zespołów lub losowanie w przypadku ich większej ilości.
 • 8 Przepisy
 1. Zespoły składają się z 4 zawodników w polu i bramkarza w rocznikach od 2009 do 2013
 2. Zespoły składają się z 3 zawodników w polu i bramkarza w roczniku 2014 – 2016
 3. Rzut karny wykonywany z odległości 6 metrów.
 4. Zmiany powrotne, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.
 5. Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 3 metry; przy wybiciu piłki z autu 3 metry. Można zdobyć bramkę tylko z połowy przeciwnika.
 6. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą podaniem. Brak możliwości strzelenia bramki bezpośrednio z autu.
 7. Wznowienie gry z autu bramkowego . Tylko ręką lub nogą do połowy.
 8. Piłka złapana przez bramkarza z tzw. gry – dowolnie.
 9. Kary dwu i pięciominutowe w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania. Po utracie bramki w sytuacji nie będącej bezpośrednim następstwem przewinienia (rzut wolny) trener ma prawo wprowadzić na boisko zawodnika nie ukaranego czerwoną kartką.
 10. Trener każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów tożsamości zawodników. Weryfikacji może dokonywać wyłącznie organizator w obecności trenerów zainteresowanych drużyn.
 • 9 Przepisy porządkowe
 1. W czasie Turnieju obowiązują zasady idei Fair Play.
 2. W miejscu Turnieju obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu bądź jego spożywania, palenia papierosów (w tym elektronicznych) czy zakłócania przebiegu zawodów pod karą upomnień, walkowerów czy wykluczenia drużyny .
 3. Rozgrywki prowadzone bez udziały publiczności chyba, że przepisy prawa mówią inaczej.
 4. Z drużyną może przebywać maksymalnie trener + 3 osoby dorosłe, zgodnie z § 4 pkt.4.
 5. Organizator zapewnia wyżywienie i wodę mineralną dla uczestników.
 • 10 Nagrody
 1. W rocznikach 2009 – 2013 trzy najlepsze drużyny otrzymają puchar i medale, pozostałe drużyny puchary.
 2. W roczniku 2014/2016 wszystkie drużyny otrzymują medale.
 3. W rozgrywkach w rocznikach 2009 – 2013  zostaną wybrani:  najlepszy strzelec, zawodnik i najlepszy bramkarz.
 • 11 Przepisy sanitarne
 1. Na terenie hali sportowe należy nosić maseczkę lub inną osłonę nosa i ust.
 2. Przed wejściem może być sprawdzana temperatura ciała.
 3. Organizator zapewnia odpowiednie środki dezynfekujące.
 4. Każda drużyna będzie miała wydzielone osobne miejsce do przebierania.
 5. Każdy uczestnik, trener i pozostałe osoby mają obowiązek wypełnić oświadczenie COVID-19.
 6. W/w przepisy mogą ulec zmianie, zgodnie z rozporządzeniami Kancelarii Premiera RP
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w bieżącym przebiegu Turnieju należy zgłaszać organizatorowi niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi – MUKS HALNY Kamienica.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  27.12.2021 roku i obowiązuje do  zakończenia rozgrywek HALNY CUP  2022.